REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych w Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. odbywa się zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje o Administratorze

Administratorem strony marr.com.pl jest Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. z siedzibą w Mielcu, ul. Chopina 18. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

Ochrona danych osobowych

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych. W ramach swoich usług przetwarza dane osobowe w formie papierowej przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Na Stronie marr.com.pl wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer firmy „MARR” S.A. na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy „MARR” S.A. może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną „MARR” S.A. z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.