USŁUGI PROINNOWACYJNE

ARR MARR S.A. akredytowaną jednostką Ministerstwa Rozwoju

Informujemy, że w terminie od 4 listopada 2016r. do 31 marca 2017r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych prze Akredytowane Ośrodki Innowacji. Jednym z takich ośrodków jest Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi doradczej proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Jaki jest poziom dofinansowania?
− 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Do kiedy trwa nabór?
− od 4 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017r.;
− od 4 lutego 2017 r. do 31 marca 2017r.

Dokumentacja konkursowa:
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2016-rSzczegółowych informacji udzielają:


Zespół Transferu Technologii i Innowacji
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1
ul. Wojska Polskiego 9/D2-213, 39-300 Mielec
e-mail: e-mail: proinnowacje@marr.com.pl

tel. 797 600 319
e-mail: ewa_gorska@marr.com.pl

tel. 797 600 307
e-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl