FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji.

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej.


AKTUALNA OFERTA

Pożyczka płynnościowa POIR - COVID-19
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego.

Pożyczka płynnościowa POIR - COVID-19
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego.

Pożyczka płynnościowa POIR - COVID-19
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka płynnościowa POIR - COVID-19
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka płynnościowa POIR - COVID-19
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka płynnościowa POIR - COVID-19
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka Standardowa–Innowacyjna - do 1 mln zł
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu woj. podkarpackiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka płynnościowa - do 600 tys. zł
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu woj. podkarpackiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 80 tys. zł
Pożyczki dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka Standardowa - do 500 tys. zł
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu woj. podkarpackiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka Standardowa–Innowacyjna - do 1 mln zł
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu woj. podkarpackiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka na Rozwój Turystyki (II) - do 500 tys. zł
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka mała i Pożyczka duża - do 1 mln zł
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego.
NABÓR ZAMKNIĘTY

Pożyczka szerokopasmowa - do 4,3 mln zł
Pożyczki dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych oraz JST z terytorium RP.


NABÓR ZAMKNIĘTY
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18
39-300 Mielec