"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" Tytuł projektu: Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu.