marr


23 sierpnia 2011 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na "Dostawę wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym". (nr ZP/MARR/02/2011)


Informacja
- plik do pobrania


29 lipca 2011 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. informuje, że w dniu 29.07.2011 r. dokonała zmiany terminu składania ofert w ramach Przetargu nieograniczonego z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/02/2011 na:
"Dostawę wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym".Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania22 lipca 2011 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/03/2011 na:
"Dostawę lekkich pojazdów z napędem elektrycznym".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie
- plik do pobrania


14 lipca 2011 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/02/2011 na:
"Dostawę wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania06 czerwca 2011 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/01/2011 na:
"Dostawę wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie
- plik do pobrania


14 lipca 2010 r.

Informacja o nieważności części ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu trzykołowego roweru z napędem elektrycznym”. (nr ZP/MARR/04/2010)


Informacja
- plik do pobrania09 lipca 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i dostawę roweru górskiego (MTB) z napędem elektrycznym”. (nr ZP/MARR/02/2010)


Informacja
- plik do pobrania

Informacja o o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu lekkiego pojazdu osobowo-towarowego z napędem elektrycznym”. (nr ZP/MARR/03/2010)


Informacja
- plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu trzykołowego roweru z napędem elektrycznym”. (nr ZP/MARR/04/2010)


Informacja
- plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu „rowero-wózka” z napędem elektrycznym”. (nr ZP/MARR/05/2010)


Informacja
- plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu innowacyjnego lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym”. (nr ZP/MARR/06/2010)


Informacja
- plik do pobrania03 lutego 2010 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

"Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie
- plik do pobrania30 września 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/09/2009 na:
"Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu mikroelektrowni".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja
- plik do pobrania
01 lipca 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/04/2009 na:
"Dostawę i montaż terminali ładowania samochodów elektrycznych".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja
- plik do pobrania
01 lipca 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/05/2009 na:
"Dostawę Repozytorium wiedzy i dokumentacji techniczno ruchowej systemów geotermalnych i pomp ciepła, biogazowi, elektrowni wodnych i wiatrowych wraz z oprogramowaniem".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

UWAGA! Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- plik do pobrania

30 czerwca 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/07/2009
"Zaprojektowanie, budowę i dostawę prototypu samochodu elektrycznego".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- plik do pobrania

30 czerwca 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/03/2009
"Dostawa sprzętu do stacji monitorowania (GPS) oraz przygotowanie i wykonanie testów trakcyjno ruchowych samochodów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja
- plik do pobrania
30 czerwca 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/02/2009
"Dostawa samochodów elektrycznych".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania


Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
- plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja
- plik do pobrania
1 września 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/06/2009 na:
"Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu serwerowego i sieciowego do obsługi internetowej Platformy Wiedzy i Wsparcia Inwestycji".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania
29 czerwca 2009 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR SA OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś. Priorytetowa V: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
POSTĘPOWANIE NR ZP/MARR/08/2009 na:
"Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu serwerowego i sieciowego do obsługi internetowej Platformy Wiedzy i Wsparcia Inwestycji".


Ogłoszenie
- plik do pobrania

SIWZ
- plik do pobrania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie
- plik do pobrania