marr

Regulamin

Rozdysponowanie środków objętych umową
UDA-RPPK.0101.00-18-005/10-00 zawartą w dniu 21.06.2010 roku.
Tytuł projektu "Dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu" w ramach Osi Priorytetowej I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" działanie 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości" schemat A "Wsparcie kapitałowe funduszy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Regulamin funduszu dofinansowanego z UM - plik do pobrania



Dokumenty do pobrania

Wniosek - plik do pobrania

Tabela - plik do pobrania

Oświadczenie - plik do pobrania

Wzór rozliczenia - plik do pobrania

Formularz - plik do pobrania

Oświadczenie - plik do pobrania

Dokument - plik do pobrania

Formularze - plik do pobrania





"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" Tytuł projektu: Dofinansowanie funduszu pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu