marr

Dokumenty do pobrania

Wniosek - plik do pobrania

Tabela - plik do pobrania

Oświadczenie - plik do pobrania

Formularz - plik do pobrania

Oświadczenie - plik do pobrania

Rozliczenie pożyczki - plik do pobrania

Formularze - plik do pobrania

Formularze - plik do pobrania

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" Tytuł projektu: Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu.