marr

Regulamin

Rozdysponowanie środków objętych umową 09/50/RC/IF/03 zawartą w dniu 15.12.2003 roku.
W ramach zadań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynikających z dokumentu "Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002-2006" .

Regulamin funduszu dofinansowanego z PARP.doc - plik do pobraniaDokumenty do pobrania

Wniosek - plik do pobrania

Tabela - plik do pobrania

Oświadczenie - plik do pobrania

Formularze - plik do pobrania

Formularze - plik do pobrania