PUNKT KONSULTACYJNY PK KSU

USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy, iż z dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu "Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU" w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. od 1.10.2015 r. świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na zasadach komercyjnych. Usługi doradcze realizowane są na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 1.10.2015 r. zgodnie ze standardem świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu i rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Standard świadczenia usługi doradczej - plik do pobrania

W ramach usługi doradczej klienci mogą skorzystać z:

- asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, która jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców i obejmuje doradztwo w pięciu następujących obszarach działalności firmy:
Moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
Moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
Moduł III -Organizacja przedsiębiorstwa
Moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
Moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej

- asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, która stanowi idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu czego efektem będzie założenie własnej firmy.

Odpłatne usługi doradcze obejmują m. in.:

- opracowanie biznes planu przedsięwzięcia na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej
- przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie z UE na założenie i rozwój firmy
- przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki do funduszy pożyczkowych, banków itp.
- przygotowaniu wniosków do ZUS, US
- przygotowanie wniosków do PUP o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych
- opracowanie kompletnej dokumentacji w celu pozyskania przez przedsiębiorców pracowników na staże
- przygotowanie analizy finansowo-ekonomicznej działalności gospodarczej w związku z planowaną inwestycją
- opracowanie prognozy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow)
- rozliczanie otrzymanych przez przedsiębiorców dotacji, w tym sporządzeniu dokumentów do rozliczenia realizowanej inwestycji
- zredagowanie treści materiałów promocyjnych
- przygotowanie opisów oferowanych produktów i usług.


Szczegółowych informacji udzielają:

Urszula Podsadowska
tel. 797 600 317
e-mail: urszula_podsadowska@marr.com.pl

Ewelina Bik
tel. 797 600 316
e-mail: ewelina_bik@marr.com.pl

Monika Klimczak
tel. 797 600 306
e-mail: monika_klimczak@marr.com.pl


Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013