ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM DROGOWYM

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Ośrodek Enterprise Europe Network WSIiZ Rzeszów zapraszają na szkolenie - „Zarządzanie transportem drogowym z uwzględnieniem zmian wynikających z prawa transportowego krajowego i międzynarodowego - przepisy i praktyka”.

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych regulacji w zakresie transportu drogowego, w tym najnowszych zmian w przepisach oraz przekazanie praktycznych informacji, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców bądź w przypadku ewentualnej kontroli

05 grudnia 2023 r. | godz. 09:00-14:00.

Inkubator Nowych Technologii IN–TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, Mielec.

Adresatami szkolenia są przewoźnicy, spedytorzy, księgowi, zarządzający pracą kierowców, a także kierowcy.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymagana jest rejestracja: https://tiny.pl/cn7x5