Kontrast

Czcionka

Drodzy Przedsiębiorcy, ogłaszamy nabór nr 2/RUNDA/2024 do projektu „Akademia HR – czas na zmiany” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego na podstawie Umowy nr FERS.01.03 IP.09-0062/23 z dnia 21.12.2023r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór będzie trwał od 17 czerwca 2024r. od godz. 9:00 do 28 czerwca 2024r. do godz. 23:59.

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorców należących do sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełniają warunki dostępu określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

SZCZEGOŁY znajdują się na stronie projektu www.akademiahr.marr.com.pl

Skip to content