Kontrast

Czcionka

Fundusz pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej.

Na zdjęciu widać dwie osoby pracujące przy biurku, na którym znajduje się wiele przedmiotów związanych z pracą biurową. Jedna osoba trzyma długopis i wydaje się coś zapisywać lub rysować na kartce papieru z wydrukowanymi tabelami lub diagramami. Druga osoba może przeglądać dokument lub obserwować pracę kolegi/koleżanki. Na biurku rozłożone są dwa laptopy, tablet, myszka komputerowa i kilka innych przyborów do pisania. Scena przedstawia typowe biurowe środowisko pracy, w którym współpracownicy pracują razem nad projektem lub analizują dane. Atmosfera wydaje się skupiona i profesjonalna.

Pożyczka na rozwój turystyki

Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji.   Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych.

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Podkarpackiego

Instrument finansowy „Pożyczka płynnościowa POIR” jest nakierowany na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. 1.16_I_02.2023 wzór rozliczenie pożyczki_POIR_VI

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Świętokrzyskiego

Instrument finansowy „Pożyczka płynnościowa POIR” jest nakierowany na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany przez Konsorcjum

Zobacz więcej

Pożyczka standardowa – innowacyjna II (edycja 2022)

  Podstawowe warunki udzielania wsparcia: • kwota pożyczki do 500 000 złotych w ramach komponentu standardowego • powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych w ramach komponentu innowacyjnego • KOMPONENT STANDARDOWY, KOMPONENT INNOWACYJNY: · oprocentowanie na warunkach korzystniejszych

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Świętokrzyskiego

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ W RAMACH LINII – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR (świętokrzyskie), KTÓRY BĘDZIE TRWAŁ OD DNIA 24.02.2022 R. OD GODZ. 8:00 DO 28.02.2022R. DO GODZ. 16:00 Informujemy, że w dniu 15 lutego 2022

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Podkarpackiego

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 3 lutego 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 35 mln zł mającą na celu udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Lubelskiego

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Partner Konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 1 października 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 20 mln

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Święt. i Pod.

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Lider Konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 1 października 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 40 mln

Zobacz więcej

Pożyczka standardowa

  Podstawowe warunki udzielania wsparcia: KWOTA POŻYCZKI: do 500 000 złotych OKRES SPŁATY: do 96 miesięcy KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty OPROCENTOWANIE: • KOMPONENT STANDARDOWY – na warunkach

Zobacz więcej

Mikropożyczka

Pożyczki dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPPK/12319/2020/III/DPE/248 oraz nr

Zobacz więcej

Pożyczka płynnościowa

  Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPPK/6820/2020/IV/DIF/300 oraz nr 2/RPPK/6820/2020/VII/DIF/303 realizuje zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Płynnościowa finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego

Zobacz więcej

Pożyczka szerokopasmowa

Z przyjemnością informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. rozpoczęła w dniu 03 stycznia 2020r. realizację nowego produktu „Pożyczka szerokopasmowa” w ramach którego, finansowane będą inwestycje realizowane na terytorium RP polegające na wsparciu mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych

Zobacz więcej
Skip to content