Kontrast

Czcionka

Fundusz pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej.

Na zdjęciu widać dwie osoby pracujące przy biurku, na którym znajduje się wiele przedmiotów związanych z pracą biurową. Jedna osoba trzyma długopis i wydaje się coś zapisywać lub rysować na kartce papieru z wydrukowanymi tabelami lub diagramami. Druga osoba może przeglądać dokument lub obserwować pracę kolegi/koleżanki. Na biurku rozłożone są dwa laptopy, tablet, myszka komputerowa i kilka innych przyborów do pisania. Scena przedstawia typowe biurowe środowisko pracy, w którym współpracownicy pracują razem nad projektem lub analizują dane. Atmosfera wydaje się skupiona i profesjonalna.

Pożyczka na rozwój turystyki

NABÓR OTWARTY Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji.   Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Podkarpackiego

NABÓR ZAKOŃCZONY Instrument finansowy „Pożyczka płynnościowa POIR” jest nakierowany na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. 1.16_I_02.2023 wzór

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Świętokrzyskiego

NABÓR ZAKOŃCZONY Instrument finansowy „Pożyczka płynnościowa POIR” jest nakierowany na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany

Zobacz więcej

Pożyczka standardowa – innowacyjna II (edycja 2022)

NABÓR ZAKOŃCZONY   Podstawowe warunki udzielania wsparcia: • kwota pożyczki do 500 000 złotych w ramach komponentu standardowego • powyżej 500 000 złotych do 1 000 000 złotych w ramach komponentu innowacyjnego • KOMPONENT STANDARDOWY, KOMPONENT INNOWACYJNY: · oprocentowanie na

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Świętokrzyskiego

NABÓR ZAKOŃCZONY AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ W RAMACH LINII – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR (świętokrzyskie), KTÓRY BĘDZIE TRWAŁ OD DNIA 24.02.2022 R. OD GODZ. 8:00 DO 28.02.2022R. DO GODZ. 16:00 Informujemy, że w dniu 15

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Podkarpackiego

NABÓR ZAKOŃCZONY Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 3 lutego 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 35 mln zł mającą na celu udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Lubelskiego

NABÓR ZAKOŃCZONY Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Partner Konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 1 października 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę

Zobacz więcej

Pożyczka Płynnościowa POIR dla Województwa Święt. i Pod.

NABÓR ZAKOŃCZONY Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Lider Konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 1 października 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę

Zobacz więcej

Pożyczka standardowa

NABÓR ZAKOŃCZONY   Podstawowe warunki udzielania wsparcia: KWOTA POŻYCZKI: do 500 000 złotych OKRES SPŁATY: do 96 miesięcy KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty OPROCENTOWANIE: • KOMPONENT STANDARDOWY –

Zobacz więcej

Mikropożyczka

NABÓR ZAKOŃCZONY Pożyczki dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPPK/12319/2020/III/DPE/248

Zobacz więcej

Pożyczka płynnościowa

NABÓR ZAKOŃCZONY   Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach zawartych z BGK Umów Operacyjnych nr 2/RPPK/6820/2020/IV/DIF/300 oraz nr 2/RPPK/6820/2020/VII/DIF/303 realizuje zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Płynnościowa finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Zobacz więcej

Pożyczka szerokopasmowa

NABÓR ZAKOŃCZONY Z przyjemnością informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. rozpoczęła w dniu 03 stycznia 2020r. realizację nowego produktu „Pożyczka szerokopasmowa” w ramach którego, finansowane będą inwestycje realizowane na terytorium RP polegające na wsparciu mikro, małych, średnich i dużych

Zobacz więcej
Skip to content