Kontrast

Czcionka

Zakończone projekty

Pakiet na start

Projekt „Pakiet na start” – nr umowy RPPK.07.03.00-18-0015/19-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości. Okres realizacji: 01.03.2020 do 31.07.2022

Zobacz więcej

Akademia Kompetencji Menadżera

„Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3: woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie” Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w Twojej firmie! Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu 3 województw małopolskiego,

Zobacz więcej

Pakiet na Start dla MŁODYCH 2

PAKIET NA START DLA MŁODYCH 2 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. pragnie poinformować, że z dniem 01.02.2022r. rozpoczyna realizację projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH 2” w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku

Zobacz więcej

Baza Usług Rozwojowych – BUR

Projekt pt. „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.05.00-18-0011/18-00 z dnia 31.01.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany i współfinansowany

Zobacz więcej

Platforma startowa – Start In Podkarpackie

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 12.06.2018 r. pełni rolę partnera operacyjnego projektu „PLATFORMA STARTOWA – Start in Podkarpackie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie

Zobacz więcej

ScaleUp

ARR MARR S.A. – partner akceleratora IDEO GLOBAL zaprasza początkujących i kreatywnych przedsiębiorców do składania projektów biznesowych posiadających potencjał do realizacji wspólnie z dużymi firmami. Zgłoszenia pomysłów i projektów trwają w trybie ciągłym do 31 lipca 2017 r. Nie czekaj!

Zobacz więcej

Czas dla SUPERWOMEN

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza Panie zamieszkałe na terenie województwa podkarpackego, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą do udziału w projekcie pt. Czas dla Superwomen. Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju

Zobacz więcej

Samozatrudnienie szansą na zaistnienie

  Projekt pt. „Samozatrudnienie szansą na zaistnienie” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0148/15-00 zawartej w dniu 4.10.2016 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Zobacz więcej

Projekt 5.1 PO IG

Zgodnie z umową zawartą 29 grudnia 2008 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. realizuje jako Koordynator projekt „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawą bezpieczeństwa energetycznego”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach

Zobacz więcej
Skip to content