Kontrast

Czcionka

Akcjonariusze

Lista Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.  

Kapitał zakładowy: 23 914 000,00 PLN
Kapitał wpłacony: 23 914 000,00 PLN

PORZĄDKI OBRAD

Dematerializacja akcji – plik do pobrania
Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce – plik do pobrania
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce – plik do pobrania
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce – plik do pobrania
Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce – plik do pobrania
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce – plik do pobrania

Agencją Rozwoju Regionalnego “MARR’ S.A. w Mielcu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Rejonowy w Rzeszowie Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000049617, NIP 8170005093, Regon 690024569, Chopina 18; 39-300 Mielec

Skip to content