Kontrast

Czcionka

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. informuje iż przedłuża do 16.07.2024 r. do godz. 09:00 termin składania Formularzy rekrutacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami w ramach naboru 2 TURA/7.9NK do projektu „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, działanie FEPK.07.09 „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr”.

Skip to content