Kontrast

Czcionka

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 1 stycznia 2024 roku rozpoczęła realizację projektu „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”.

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7/ FEPK.07, Działanie 7.9 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracodawców nie będących przedsiębiorcami, posiadających siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu tarnobrzeskiego odejmującego miasto Tarnobrzeg oraz powiaty tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych ponad tysiąca dwustu pracowników z subregionu tarnobrzeskiego z województwa podkarpackiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Planowany termin uruchomienia naboru luty/marzec 2024 r.

Wartość Projektu wynosi 17 944 421,00 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie będziemy publikować na stronie www Agencji MARR S.A.

Skip to content