Kontrast

Czcionka

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – WARIANT I – POSTĘPWANIEO 1/MARR/2023

 

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz trenów zewnętrznych: utwardzonych i zielonych użytkowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu.

 

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 09.00. Złożenie oferty następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

Ogłoszenie o zamówieniu – plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – plik do pobrania

Specyfikacja warunków zamówienia – plik do pobrania

Formularze edytowalne – plik do pobrania

Skip to content