Kontrast

Czcionka

Na zdjęciu znajduje się dziewczyna jadąca na rowerze.

Informujemy, że dokumentacja aplikacyjna o Pożyczkę na Rozwój Turystyki dostępna jest do pobrania (tutaj)

Nabór zostanie uruchomiony w dniu 26 lutego 2024r. o godz. 8.00.

Ponadto zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami regulaminu dopuszczalnymi formami złożenia wniosku jest wersja papierowa (w siedzibie ARR MARR S.A.) oraz wersja elektroniczna (zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji do pobrania).

Skip to content