Kontrast

Czcionka

Na zdjęciu widać dwie osoby pracujące przy biurku, na którym znajduje się wiele przedmiotów związanych z pracą biurową. Jedna osoba trzyma długopis i wydaje się coś zapisywać lub rysować na kartce papieru z wydrukowanymi tabelami lub diagramami. Druga osoba może przeglądać dokument lub obserwować pracę kolegi/koleżanki. Na biurku rozłożone są dwa laptopy, tablet, myszka komputerowa i kilka innych przyborów do pisania. Scena przedstawia typowe biurowe środowisko pracy, w którym współpracownicy pracują razem nad projektem lub analizują dane. Atmosfera wydaje się skupiona i profesjonalna.

Fundusz Pożyczkowy powstał w 2003 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Na naszej stronie znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji.

 

Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej.

 

Aktualna Oferta:

 

Pożyczka na Rozwój Turystyki (III) – do 1 mln zł. Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej.
Kwota pożyczki: do 1 000 000,00 zł
Okres spłaty: do max. 84 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy

 

Oprocentowanie:

 

Start–up (działa na rynku do 3 lat) – 1 %
– Pożyczki przeznaczone na Inwestycję Końcową komplementarną do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW – 1 %
MŚP (działa na rynku powyżej 3 lat) – 2 %
Wkład własny: Brak

 

 

Dla Kogo:

Pożyczka na rozwój turystyki przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich firm prowadzących działalność w branży turystycznej lub okołoturystycznej realizujących  inwestycje zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej  (woj. podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region statystyczny mazowiecki regionalny [*]).

[*] Nie obejmuje miasta stołecznego Warszawy i dziewięciu okalających powiatów: legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni.

 

Na co:

Jednostkowe Pożyczki powinny być przeznaczane na Inwestycje Końcowe polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:
1) rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
2) dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
3) inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

 

Typy finansowanych przedsięwzięć:

 

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny,
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

 

Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej”.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu.
Pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Informacje na temat projektu i jego zasad:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Partner Finansujący w województwie podkarpackim.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Numery telefonu do kontaktu:
tel. 797 600 317
tel. 797 600 322
tel. 797 600 316
tel. 721 104 044
tel. 797 600 328
e-mail: marr@marr.com.pl

 

 

 


Aktualności:

 


 

Dokumenty do pobrania:

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU (dot. wersji elektronicznej) – TURYSTYKA
Instrukcja – plik do pobrania
REGULAMIN
Regulamin – wersja I (styczeń 2024r.) – plik do pobrania
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI
Wniosek o udzielenie pożyczki – plik do pobrania

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU POŻYCZKOWEGO
1.4.1 – Oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka (jeżeli dotyczy)- plik do pobrania
1.4.2 – Sprawozdania finansowe – uproszczona księgowość (jeżeli dotyczy) – plik do pobrania
1.4.3 – Sprawozdania finansowe – pełna księgowość ( jeśli dotyczy) – plik do pobrania
1.4.4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną – plik do pobrania
1.4.5 – Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis – plik do pobrania
1.4.6 – Oświadczenie osoby bedącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia (jeżeli dotyczy) – plik do pobrania
1.4.7 – Oświadczenie o danych osobowych – plik do pobrania
1.4.8 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP – plik do pobrania
1.4.9 – Upoważnienie do BIG – plik do pobrania
1.4.10 – Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego – plik do pobrania
1.4.11 – Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy) – plik do pobrania
1.4.12 – Oświadczenie dt. zgodności z polityką horyzontalną – plik do pobrania
1.4.13 – Wniosek o ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat (jeżeli dotyczy) – plik do pobrania
1.4.14 – Oświadczenie dt. przesłanek wykluczenia z otrzymanego wsparcia – plik do pobrania
1.4.15 – Oświadczenie PEP – plik do pobrania
KALKULATOR EPC – plik do pobrania
Wzór umowy pożyczki – udostępniony na prośbę Wnioskodawcy.

 

Skip to content