Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ W RAMACH LINII – POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR (świętokrzyskie), KTÓRY BĘDZIE TRWAŁ OD DNIA 24.02.2022 R. OD GODZ. 8:00 DO 28.02.2022R. DO GODZ. 16:00
Informujemy, że w dniu 15 lutego 2022 roku, Konsorcjum w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą w Mielcu oraz Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 25 mln zł. mającą na celu udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na region świętokrzyski. Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
Nabór prowadzony będzie przez każdego współkonsorcjanta odrębnie i każdy z nich udzieli pożyczek na łączną kwotę 12,5 mln zł.
Ogłoszenie o naborze zamieszczone przez BARR S.A. w Biłgoraju znajduje się pod linkiem

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
KWOTA POŻYCZKI: maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych – ostateczną decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy
KARENCJA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
OPROCENTOWANIE: pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów
WKŁAD WŁASNY – Brak
PROWIZJA – Brak
Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:
1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do ARR MARR S.A.
Rozliczenie pożyczki:
Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.
Informacje na temat projektu i jego zasad:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie świętokrzyskim
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Zespół Funduszu Pożyczkowego:
797 600 322
797 600 328
721 104 044
797 600 316
797 600 332
797 600 317
797 600 314
Placówka Konsorcjum w woj. świętokrzyskim
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce
sala 204, II piętro
tel.: 603 111 497
e-mail: j.lukasik@barr.org.pl

 

Skip to content