Kontrast

Czcionka

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:
KWOTA POŻYCZKI: do 500 000 złotych
OKRES SPŁATY: do 96 miesięcy
KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty
OPROCENTOWANIE:
• KOMPONENT STANDARDOWY
– na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – od 0,53%
– na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej– od 1,53%
• KOMPONENT STANDARDOWY PŁYNNOŚCIOWY – od 0,53%
WKŁAD WŁASNY: BRAK
Dodatkowe informacje:
• termin na rozliczenie pożyczki: 90 dni (może on ulec dwukrotnemu wydłużeniu maksymalnie o 90 dni, przy czym po dwukrotnym wydłużeniu termin ten nie może być dłuższy niż 270 dni)
• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy, w tym również koszty bieżące związane z wprowadzeniem działalności gospodarczej przez MŚP
• brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki.

„Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

Wartość realizowanego projektu: 227 860 631,36 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 193 681 536.65 zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego.

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 16 000 000,00 zł na udzielenie co najmniej 103 Jednostkowych Pożyczek.

Informacje na temat projektu i jego zasad można uzyskać:
• osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
• kontaktując się z Zespołem Funduszu Pożyczkowego: www.marr.com.pl/kontakt.html
• w Punktach Obsługi zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego

 

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl

 

Rozliczenie pożyczki

Wzór – rozliczenie pożyczki – plik do pobrania

Skip to content