Kontrast

Czcionka

Niniejszym prezentujemy wyniki I tury naboru – 1 TURA/7.9NK do projektu „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim” współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, działanie FEPK.07.09 „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr”

WYNIKI NABORU

Informacja o wynikach przesłana zostanie indywidualnie do każdego Przedsiębiorcy w formie elektronicznej w systemie SOPLIN 2.0 oraz mailowo na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy.

Informujemy także, że każdy przedsiębiorca, któremu zostało przyznane dofinansowanie otrzyma wiadomość w systemie SOPLIN 2.0, w którym wskazane zostaną szczegóły dotyczące podpisania Umowy wsparcia – promesy.

Skip to content